Svetelná terapia (Chromoterapie) je metóda harmonizácie fyzickej, psychickej a emočnej stránky osobnosti pomocou farieb. Využíva sa k posilneniu organizmu a ukľudneniu či vyliečeniu mysle, tela i ducha. Účinky farieb na ľudský organizmus pritom potvrdili aj moderné výskumy.

 Späť